Central Zone - Officers Details

 Sl. No.

Name

Mr/Mrs

Designation Phone No
1 S.Senthilkumaran Assisstant Commissioner  94437 99236
2 K.Karuppysamy Executive Engineer  94437 99219
3 B.Prabhakaran Assistant Executive Engineer 94421 04109
4 Govendhan Prabhakaran Assistant Town Planning Officer  86438 51051
5 C.Kalaimani Assistant Revenue Officer 91595 85790
6 R.Gunasekaran Zonal Sanitary Officer   94421 04151
Ward No

AE/JE

Mr/Ms

MOBILE NO WATER SUPPLY AE/JE MOBILE NO SANITARY INSPECTOR MOBILE NO BC's NAME MOBILE NO
31 K.Saravanakumar 9976982121 N.Nagaraj 9442104131 P.Saravana kumar 8072337673 Balakrishnan 9585022268
32 K.Saravanakumar 9976982121 N.Nagaraj 9442104131 P.Saravana kumar 8072337673 Anand Babu 9952338827
46 K.Saravanakumar 9976982121 N.Nagaraj 9442104131 R.Gunasekaran 9442104151 MANJULADEVI 9362970041
47 K.Saravanakumar 9976982121 N.Nagaraj 9442104131 R.Gunasekaran 9442104151 Manjuladevi 9362970041
48 M.Kumaresan 9489206010 N.Sakthivel 9489206030 R.Gunasekaran 9442104151 Rameshkumar 8870125004
49 M.Kumaresan 9489206010 N.Sakthivel 9489206030 K.Srirangaraj 9442104150 Mohanapriya 99945062087
62 K.Maragatham 9489206024 N.Sakthivel 9489206030 T.Jeganathan 9489046675 Murugeshan 9952639696
63 S.Manjuladevi 9486555172 N.Sakthivel 9489206030 T.Jeganathan 9489046675 MURUGESHAN  9952639697
64 S.Balachandar 9489206011 N.Sakthivel 9489206030 T.Jeganathan 9489046675 Murali 9789197841
65 S.Manjuladevi 9486555172 N.Sakthivel 9489206030 T.Jeganathan 9489046675 Durga 8220683556
66 S.Balachandar 9489206011 N.Sakthivel 9489206030 K.Srirangaraj 9442104150 Srinivasan 7871981000
67 M.Kumaresan 9489206010 N.Nagaraj 9442104131 R.Gunasekaran 9442104151 Dhanalakmi 9655419391
68 A.Natarajan 9442104115 N.Nagaraj 9442104131 P.Saravana kumar 8072337673 Anand babu 9952338827
69 A.Natarajan 9442104115 N.Nagaraj 9442104131 P.Saravana kumar 8072337673 Alphonesmary 9952210286
70 P.Sathishkumar 9442272924 A.Sathiyamoorthy 9489206000 P.Dhanapalan 9442104133
 
Dhanalakshmi 9655419391
80 M.Vimalraj 9442104117 A.Sathiyamoorthy 9489206000 P.Dhanapalan 9442104133 Karthik kumar 7397125500
81 M.Vimalraj 9442104117 A.Sathiyamoorthy 9489206000 P.Dhanapalan 9442104133 BHUVANESWARAN 8072093076
82 P.Sathishkumar 9442272924 A.Sathiyamoorthy 9489206000 P.Dhanapalan 9442104133 Karthikumar 7397125500
83 M.Vimalraj 9442104117 N.Sakthivel 9489206030 K.Srirangaraj 9442104150 RAMESH KUMAR 8870125004
84 S.Manjuladevi 9486555172 N.Sakthivel 9489206030 K.Srirangaraj 9442104150 Aranganathan 8428331196