North Zone - Officers Details

Sl. No.

Name

Mr/Ms

Designation Phone No
1 N.Sridevi Assisstant Commissioner 94892 06045
2 G.Murugesan Executive Engineer 98946 74574
3 R.Ezhil Assistant Executive Engineer  94425 01792
4 K.Sathya Assistant Town Planning Officer  94899 03386
5 K.Mani Assistant Revenue Officer 99439 97274
6 R.Radhakrishnan Zonal Sanitary Officer 94421 04156
Ward No

AE/JE

Mr/Ms

MOBILE NO WATER SUPPLY AE/JE MOBILE NO SANITARY INSPECTOR MOBILE NO BC's NAME MOBILE NO
1 K.Jeyanraj 9442104112 K.Jeyanraj 9442104112 T.Pownraj 8973996352 Sumathi 9043161721
2 K.Jeyanraj 9442104112 K.Jeyanraj 9442104112 R.Radhakrishnan 9442104156 Selvaraj 6382902227
3 R.Uthaman 9489206006 K.Jeyanraj 9442104112 R.Radhakrishnan 9442104156 Ramesh 9976038006
4 R.Sakthivel 8072266142 R.Uthaman 9489206006 N.Loganathan 9952707737 Sathishkumar 7708654528
10 R.Sakthivel 8072266142 R.Uthaman 9489206006 N.Loganathan 7598031333 SATHISHKUMAR i/c 7708654528
11 R.Sakthivel 8072266142 R.Uthaman 9489206006 N.Loganathan 9952707737 JAIKRISHAN 9092997766
12 R.Uthaman 9489206006 K.Jeyanraj 9442104112 R.Radhakrishnan 9442104156 Mareeswari 9500623573
13 R.Uthaman 9489206006 K.Jeyanraj 9442104112 R.Radhakrishnan 9442104156 Ramesh 9976038006
14 R.Uthaman 9489206006 K.Jeyanraj 9442104112 T.Pownraj 8973996352 DHARMARAJ 9003370565
15 C.Elagovan 9489206022 K.Jeyanraj 9442104112 T.Pownraj 8973996352 C.Ramesh 7448573321
18 C.Elagovan 9489206022 N.Nagaraj 9442104131 T.Pownraj 8973996352  Abuthahir 9843020701
19 C.Elagovan 9489206022 I.Nazar 9442104104 V.Aravind 9442504588 Syed Sameer 7337625772
20 C.Elagovan 9489206022 I.Nazar 9442104104 V.Aravind 9442504588 Jayakumar 7598444437
21 R.Sakthivel 8072266142 R.Uthaman 9489206006 N.Loganathan 9952707737 Jayakumar i/c 7598444438
25 R.Sakthivel 8072266142 I.Nazar 9442104104 S.Vijayakumar 8870500030 Dharmaraj 9003370565
26 R.Thirumoorthy 9489206020 I.Nazar 9442104104 S.Vijayakumar 8870500030 Mohankumar 9786271154
27 R.Thirumoorthy 9489206020 I.Nazar 9442104104 S.Vijayakumar 8870500030 Parameswari 8122443570
28 L.S.Mahesh 9994423259 I.Nazar 9442104104 S.Vijayakumar 8870500030 C.Ramesh 7448573321
29 L.S.Mahesh 9994423259 I.Nazar 9442104104 V.Aravind 9442504588 S.Senthilkumar 7010454521
30 C.Elagovan 9489206022 I.Nazar 9442104104 V.Aravind 9442504588 N.senthilkumar 9003314747